• +421 905 555 140
 • paperlife.sro@gmail.com

Category Archive: Nestlé Slovensko

neste-ekorok

V ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi pribudne oddychová zóna a relaxačný chodník

Relaxačný chodník a oddychovú zónu pripravujú žiaci zo Základnej  školy na Mariánskej ulici v Prievidzi. Na prácach pokračujú v júni po svojom návrate do školských lavíc. Budujú ich v prednej časti areálu školy v rámci  environmentálneho projektu ,,EKOROK s Nestlé“, Vyžiada si to  celkové náklady cca 1400 eur. Väčšinu z toho tvorí príspevok firmy Nestlé. Informovala o tom riaditeľka školy Miroslava Hepnerová.

nestle-ekorok-marianska

Miesto na relax aj výučbu

,,Vyčlenený areál rozdelíme na zóny, v ktorých pribudne  náučný chodník, kvetinové záhony vysadené trvalkami, lúčnymi kvetmi a ozdobnými kríkmi, či bylinková špirála s liečivými rastlinami. Nebude tu chýbať ani relaxačný pocitový chodník dlhý 5 metrov a široký 1 meter, rozdelený na 13 častí, v ktorých bude tráva, jemný piesok, štrk, kamene, šišky a drevená drvina.  Ozdobou bude oddychová zóna s piatimi lavičkami, náučným stromom, odtlačkami rastlín a stopami zvierat,“ vymenovala M.Hepnerová.

neste-ekorok

Dodala, že cieľom projektu je vybudovať v areáli školy náučný chodník, ktorý bude slúžiť na alternatívne vyučovanie prírodovedy, biológie,  techniky a iných predmetov.

,,Zároveň sa vytvoria nové podmienky na skvalitnenie vyučovania – a to v prírode zážitkovou formou. Vytvorí sa aj priestor pre rôzne environmentálne aktivity, besedy, prednášky, projektové vyučovanie, výstavy, realizáciu prírodovedných a výtvarných súťaží,“ uzavrela M.Hepnerová.

ekorok-s-nestle

EKOROK s Nestlé

Environmentálny projekt ,,EKOROK s Nestlé“, mal niekoľkomesačnú prestávku v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorý dočasne zatvoril školy. Niektoré aktivity uskutočnili žiaci s učiteľmi ešte v jesenných a zimných mesiacoch, zvyšnú časť dokončujú priebežne podľa možností. Do 17.ročníka Ekoroku sa zapojilo cca 3000 detí. Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé v celkovej výške 8 000 eur. V časti projektu Ekorok  „Zelený nápad“ sa realizuje revitalizácia a obnova areálu ZŠ na Mariánskej ulici, ZŠ Rastislavovej ulici a materskej školy na Ceste Vl. Clementisa.

V budúcom školskom roku 2020/2021 bude EKOROK pokračovať a deti sa budú venovať najmä aktivitám zameraným na  revitalizáciu a obnovu okolia škôl. Už teraz sa všetci tešia na nové projekty.

Kontakty:

Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Spektrum v Prievidzi, cvcprievidza@gmail.com, +421 905 236 378

Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., lubica.novotna@sk.nestle.com , +421 907 706 112

paperlife
Ekoaktivity-ZŠ

Zatvorenie škôl prerušilo aktivity Ekoroku, deti sa však nevzdávajú

Deti z piatich prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou, sa po svojom návrate do škôl začiatkom júna, budú okrem vyučovania venovať aj ďalším aktivitám spojeným s environmentálnym projektom EKOROK s Nestlé. Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia a budovať v nich správne environmentálne návyky. V školskom roku 2019/2020 sa realizoval už po 17-krát. Hlavnou témou aktuálneho ročníka bola „Oslava Zeme“.

 ekoaktivity ZŠ,,Napriek tomu, že tento ročník bol poznačený opatreniami spojenými s pandémiou, ktoré na čas zatvorili brány škôl, väčšinu aktivít posilňujúcich zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia sa podarilo uskutočniť, keďže ich žiaci s učiteľmi realizovali ešte v jesenných a zimných mesiacoch. Koordinátori zo zapojených škôl vybrali najkrajšie miniprojekty a tie zverejnili na internetovej stránke Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi. V projekte nechýbali ani aktivity na revitalizáciu a obnovu okolia škôl s názvom „Zelený nápad“. Niektoré z nich, napríklad terénne dokončovacie práce v areáli škôl, budú dokončovať žiaci vyšších ročníkov na začiatku budúceho školského roka,“ konštatovala Beáta Jelačičová, odborná zamestnankyňa školského úradu mesta Prievidza.

Superhrdina Recyklátor

Dodala, že v budúcom školskom roku 2020/2021 budú v činnostiach zameraných na revitalizáciu a obnovu okolia škôl finančne podporené ZŠ na Ulici Energetikov, ZŠ na Ulici P. J. Šafárika a MŠ na Ulici J. Matušku. ,,Organizátorom, učiteľom a ich žiakom želáme, aby budúci – 18. ročník Ekoroku bol opäť plný nápadov, invencie, radosti z nových poznatkov a zmysluplnej činnosti pre našu matku Zem,“ zaželala B. Jelačičová.

Úprava skalky ZŠ Mariánska

S podporou Nestlé

Do 17. ročníka Ekoroku sa zapojilo približne 3000 detí. Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko v celkovej výške 8 000 eur. O aktivitách školy pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a prostredníctvom CVČ v Prievidzi. V časti projektu Ekorok „Zelený nápad“ sa realizovala revitalizácia a obnova časti okolia dvoch ZŠ a jednej materskej školy. V časti ,,Ekoinfo“ školy aktualizovali internetové stránky, zbierali odpad, čistili okolie, sadili stromčeky a realizovali aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou. Každá škola vyhodnotila a vybrala tri najlepšie aktivity, podujatia, činnosti žiakov súvisiace s témou projektu v rámci školy. Tie sú zverejnené na internetovej stránke CVČ.

Hmyzí hotel-ZŠ Rastislavova

Moja malá záhradka

Manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Ľubica Novotná k EKOROKU povedala: ,,Ani pandémia, ktorá zabránila deťom osobne navštevovať školu, nezlomila ich odhodlanie pokračovať v environmentálnych aktivitách. Veľmi milý je príbeh žiakov 4.A triedy ZŠ na Ulici Malonecpalskej, ktorí realizovali projekt Moja malá záhradka. V marci zasadili 20 rastliniek, no kvôli zatvoreniu školy sa o nich  nemohli starať. Na svoje rastlinky však mysleli i doma a napísali o nich rozprávku či príbeh. Záhradka napokon prežila vďaka starostlivosti personálu školy, vyrastené priesady sa dostali k svojim malým majiteľom a našli si svoje miesto v záhradách. Takéto príbehy deti pozitívne formujú a rozvíjajú ich vzťah k životnému prostrediu. Vážime si možnosť podieľať sa na formovaní vzťahu mladej generácie k ochrane planéty. Ako svetová firma v potravinárskom priemysle  venujeme veľkú pozornosť environmentálnej oblasti s osobitným dôrazom na ochranu vody a boj proti plastovému odpadu.“

Moja malá záhradka-ZŠ Malonecpalská1

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Prekážky, ktoré postavila do cesty vyučovaniu na školách i Ekoroku epidémia koronavírusu, ukázali aké krehké je naše spoločné životné prostredie a ako vysoko cenené je zdravie. Práve na tomto pozadí sa ukazuje sila tradície projektu Ekoroku, ktorú spoločne realizujú deti prievidzských základných a materských škôl. Ďakujeme hlavne pedagogickým pracovníkom, že naše deti vedú k spoločenskej zodpovednosti, empatickému konaniu a ľudsky žiadaným hodnotám. Vracia sa nám to v čistejšom a krajšom životnom prostredí, ktoré nie je všade samozrejmosťou. Vďaka patrí aj firme Nestlé, ktorá v našom regióne vytvára podmienky pre zdravé životné prostredie. Trvalo udržateľný rozvoj si žiada predovšetkým zodpovednosť voči nášmu okoliu a teda domovu.“

Kontakty:

Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Spektrum v Prievidzi, cvcprievidza@gmail.com, +421 905 236 378

Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., lubica.novotna@sk.nestle.com , +421 905 913 264

paperlife

Nestlé Slovensko

 • propagácia regionálnej udalosti – „Ekorok s Nestlé 2016“ v Prievidzi

  RTV
  RTV Prievidza – 28. 04. 2016 – „Dáme si šaty z papiera“
  http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/3633-dame-si-saty-z-papiera

  YouTube: http://www.youtube.com/v/66cL2sF6xKc?rel=0&fs=1&wmode=transparent

  celkový čas – 3 minúty 21 sekúnd

  MY Hornonitrianske noviny, 26. 4. 2016, č. 16/2016nestleMY
  TASR – cca 20 masmediálnych výstupov

  Žiaci zachránili zberom papiera približne 740 stromov

  TASR, 22. apríla 2016 18:19

  Do projektu sa zapojilo asi 2500 detí.

  Prievidza 22. apríla (TASR) – Takmer 93 ton odpadového papiera nazbierali žiaci prievidzských škôl od začiatku školského roka, v rámci 13. ročníka projektu EKOROK s Nestlé, čím symbolicky zachránili približne 740 stromov.

  Odznelo to dnes na tradičnom galaprograme na Námestí slobody, pri príležitosti Dňa zeme, kde celý projekt za účasti predstaviteľov mesta a spomínanej firmy, ktorá projekt financuje, vyhodnotili. „Do projektu sa zapojilo všetkých sedem základných škôl v meste, dovedna to bolo asi 2500 detí. Okrem zberu papiera triedili odpad, upravovali a čistili okolie svojich škôl, vysádzali stromčeky, okrasné kríky a kvety. Venovali sa mnohým ďalším aktivitám zameraným na environmentálnu výchovu. Výsledky zverejňovali na svojich internetových stránkach a na školských nástenkách,“ informovala Miriam Bencová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi, ktoré bolo hlavným organizátorom podujatia.
  Na námestí sa jednotlivé školy prezentovali svojimi stánkami na tému Vitalita školských záhrad. Každé takéto stanovište doslova rozkvitlo pestrofarebnými kvetmi a zakvitnutými stromami, ktoré žiaci vytvorili z plastov, papiera a iných odpadových materiálov. Z nich vytvorili aj mnohé užitočné alebo okrasné predmety, čím chceli ukázať, že odpadky nepatria na skládky, ale dajú sa všestranné využiť. Na tabuliach sa pochválili svojimi výsledkami, predstavili aj najlepších zberačov papiera. Niektorí žiaci vytvorili makety svojich škôl aj s upraveným okolím. Pripravili si tiež vlastný kultúrny program vo forme básní, piesní alebo tanečných vystúpení, na tému ochrany životného prostredia a prírody.

  „Naša firma je veľmi rada, že môže prispieť k budovaniu environmentálneho povedomia mladej generácie v meste, kde má sídlo,“ uviedol zástupca Nestlé Slovensko Róbert Kičina. Spoločnosť projekt podporila sumou vyše 6000 eur. Vyslovil presvedčenie že toto podujatie, bude pokračovať aj v budúcich rokoch.

  http://videoservis.tasr.sk/videos/jMwnofgsYUQP/embed/high_1080p

 • propagácia udalosti – „Medzinárodné majstrovstvá detí z detských domovov 2015“ 
  tv_povazie
  TV Považie
  Odvysielaný príspevok 23.6.2015- relácia Noviny

  http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/5900-%C5%A1portov%C3%A9-hry-det%C3%AD-z-detsk%C3%BDch-domovov

   

  Dubnické noviny 08/2015

  Dubnický štadión privítal „domovákov“ z celého Slovenska

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky už desiaty rok preberá záštitu nad podujatím Športové hry detí z detských domovov. Celoslovenské finále hier sa konalo na štadióne v Dubnici nad Váhom.

  Športovanie bolo rozdelené do 2 častí – v obci Hybe si 17. júna deti rôznych vekových kategórií zmerali sily vo futbale, volejbale a stolnom tenise a 19. júna boli v Dubnici nad Váhom na programe atletické disciplíny – beh na 100, 800, 1500 metrov, štafety, skok do výšky, diaľky a vrh guľou.

  Celkovo súťažilo 264 detí zo 41 detských domovov. „Keď sme pred 25 rokmi začínali, bola to len taká hŕstka asi 50 detí,“ skonštatovala riaditeľka organizačného výboru Marcela Šípošová s tým, že v tomto roku po prvý raz rozšírili športové súťaže aj o kategóriu detí do desať rokov a o mladých „ domovákov“ nad 18 rokov.

  Atmosféra bola skvelá. Deti sa snažili, navzájom sa hlasno povzbudzovali a popritom nadväzovali aj nové priateľstvá.

  Po tom, ako si aj poslední športovci zmerali sily, sa na štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnilo aj záverečné vyhodnotenie dvojdňového podujatia. Víťazi si prevzali medaily z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Putovný pohár tentokrát získali deti z detského domova v Kolárove.

  „Podpora detí na Slovensku je dôležitou úlohou pre štát a všetkých, ktorí sú v tejto oblasti zainteresovaní. Sme si vedomí toho, že akú starostlivosť vynaložíme my dnes, tak takú budeme mať vrátenú v budúcnosti, keď budú tieto deti dospelé, keď vymenia našu generáciu,“ zdôraznil minister práce. Vo svojom príhovore sa poďakoval aj zamestnancom detských domovov: „Vyjadrujem úctu ich doterajšej práci, vynaloženému úsiliu a podpore pri výchove a starostlivosti o zverené deti a prajem im, nech ich optimizmus a tvorivý potenciál neopúšťajú ani v budúcnosti a naďalej dosahujú také vynikajúce výsledky.“

  Najlepší z mladých športovcov budú onedlho reprezentovať Slovensko na medzinárodných športových hrách v českej Ostrave. Na budúci rok sa tohto medzinárodného podujatia zhostí naša krajina. Mladé talenty zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska by mal privítať práve dubnický štadión.

  logo_tasr_neg

 • Dubnický štadión zaplnili deti z detských domovov
  TASR, 19. júna 2015 14:54

  Podľa hlavnej organizátorky pretekov Marcely Šipošovej na dubnickom tartane dnes súťažia najlepší z krajských kôl v behoch na 100, 800, 1500 metrov a štafetách.
  Dubnica nad Váhom 19. júna (TASR) – Viac ako 240 detí z detských domov z celého Slovenska bojuje dnes na dubnickom štadióne o prestížne atletické tituly na jubilejných 25. športových majstrovstvách s Nestlé 2015. Prví dvaja z bežeckých a technických disciplín budú Slovensko reprezentovať v Ostrave na medzinárodných športových hrách detí z detských domovov. (….)

  sro

  Slovenský rozhlas – Rádio Regina – odvysielané príspevky 19. 6. 2015 v relácii Žurnál Rádia Regina (1. v spravodajstve, 2. v publicistike)

  rtvs
  http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/234191

  Žurnál Rádia Regina o 17.00 – 19:40 min.

  Hlavná spravodajská relácia Rádia Regina
  pondelok – piatok 17:00-17:25

   

paperlife