• +421 905 555 140
  • paperlife@stonline.sk

Category Archive: Tlačové správy

JHR_2482_1600x1068

ORL lekári si už bez Vincentky svoje pôsobenie ani nevedia predstaviť

Svetoznáma minerálna voda Vincentka, prameniaca v kúpeľoch Luhačovice, je dlhodobo spätá s otorinolaryngológiou (ORL). Lekári ORL sú Vincentkou nadšení a využívajú jej liečivé účinky na prevenciu i ochorenia horných a dolných dýchacích ciest desiatky rokov. Akciová spoločnosť Vincentka, ktorá obnovila plnenie minerálky Vincentky do fliaš pred 20 rokmi a vyrába z nej aj produkty, podporuje rad konferencií a pracovných stretnutí odborníkov z radov ORL. Ide o inšpiratívne stretnutia, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností. Na poslednej takejto odbornej konferencii ,,ORL Vincentka Fórum 2018“, v Prahe, sa v novembri zúčastnilo viac ako 130 ORL expertov z ČR a Slovenska. Usporiadala ju Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci s Vincentkou, a.s. Informoval o tom riaditeľ Vincentky, a.s., Ján Šumšal.

lahev

Na otázku, čo sa im vybaví pri slove Vincentka a čo želajú Vincentke do ďalšieho obdobia, účastníci konferencie odpovedali.

 

MUDr. Zdeněk Čada, PhD, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:

Vincentka je prvou voľbou liečby nádchy pri mojich deťoch a spoločnosti Vincentka by som rád zaželal veľa úspechov a mnoho vyliečených pacientov.

MUDr. Jaroslav Betka, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:

Vincentku odporúčame dnes a denne väčšine našich pacientov so zápalmi horných ciest dýchacích a všetkým pacientom po nosových operáciách, ktorých je na našom pracovisku veľké množstvo. Som fascinovaný príbehom malej českej firmy, ktorá sa v 90. rokoch nevrhla do divokej privatizácie, ale v podstate v rodinnom kruhu vybudovala veľké impérium, ktoré dodnes slúži ako príklad pre ostatné podniky v celej Českej republike. Prajem im veľa šťastia do ich ďalšieho pôsobenia.

Prof. MUDr. Jan Plzák, prednosta Kliniky ORL chirurgie hlavy a krku, FN Motol:

Keď sa povie Vincentka, tak sa mi vybaví po prvé spomienka na mladosť a po druhé moja súčasná skúsenosť s Vincentkou. Spomienka na mladosť znamená moje opakované katary horných dýchacích ciest, kedy som pri bolesti v hrdle popíjal teplú Vincentku s mliekom a mal som pocit úľavy. A moja súčasná skúsenosť, je skúsenosť daná tým, že sa venujem najmä operáciám nosa. Pacienti, ktorí sú po takto rozsiahlych výkonoch vykonaných cez nos, majú s Vincentkou veľký benefit pri hojení veľkých operačných rán. Takže tie skúsenosti ako z detstva, tak zo súčasnosti, sú veľmi pozitívne. A čo by som prial Vincentke do ďalších 20 rokov? Prial by som jej čo najviac takých užívateľov ako som ja, ktorí majú skúsenosť ako z detstva, ako aj zo svojej súčasnej praxe.

Ing. Ladislav Šumšal, zástupca Vincentka, a.s.

Kongres skončil, podľa môjho názoru bol úspešný. Pre našu spoločnosť Vincentka je to záležitosť, ktorú si veľmi vážime. Je nám cťou byť partnerom takejto udalosti. Je to jedna z niekoľkých akcií, ktoré v oblasti ORL sponzorujeme. Musím povedať, že to zapadá aj do tohto roku, kedy sme oslávili 20 ročné výročie našej spoločnosti. Je to akési zavŕšenie našich aktivít a našich sponzorských príspevkov v oblasti zdravia a podpory zdravia pomocou prírodnej minerálnej liečivej vody Vincentka. Takže pre mňa je to záležitosť, z ktorej mám dobrý pocit a dúfam, že bude pokračovať aj v budúcom roku a rokoch ďalších.

Doc.MUDr. Jan Vokurka CSc, Nordijsk Universität, UMEA, ŠVÉDSKO

Čo sa mi vybaví, keď počujem Vincentka? Vybaví sa mi rodina Vokurková, to znamená tá vetva môjho otca, ktorá  je vlastne spätá s Luhačovicami, resp. s Vincentkou. Môj pradedo prišiel do Luhačovíc na konkurz vtedajšej akciovej spoločnosti ako záhradník, jeho syn Jozef Vokurka, môj dedko, mal ekonomické vzdelanie, bol riaditeľom za prvej republiky, ale potom po roku ’48 bolo podmienkou riaditeľovania v kúpeľoch všeobecne v Českej republike, alebo v Československu, byť lekárom a to spĺňal až môj otec. Zhoda okolností ho doviedla do Luhačovíc a bol tak riaditeľom kúpeľov. Takže to je to prvé čo sa mi vybaví pod pojmom Vincentka. V spojitosti so svojou profesiou Vincentka pre mňa znamená prostriedok ošetrovania pacientov, ktorých operujeme. Výplachy Vincentkou, výplachy nosa a horných dýchacích ciest Vincetkou, je prakticky to najlepšie čo môže byť, pretože Vincentka má optimálne zloženie, ktoré je veľmi prijateľné nášmu vnútornému prostrediu. Je to minerálka, ktorá je ľahko hypotonická, mineralizovaná a na sliznicu horných dýchacích ciest pôsobí optimálne. Takže to je to druhé čo sa mi vybaví, keď počujem Vincentka.

Čo by som želal jubilujúcej spoločnosti Vincentka do budúcna? Zase spomeniem svojho otca, ktorý ako riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, vždy hovoril: Vieš, je dôležité aby v tom kúpeľníctve vždy prevážil ten imperatív, byť prospešný pacientovi, nad tou komerciou. A to by som presne prial Vincentke, aby tak ako doteraz stále ctili, a to oni robia, ctili právo chránených zdrojov, aby sa zdroje nevyčerpávali. A to je to šťastie, ktoré ich môže stretnúť, že budú stále robiť svoje kvalitné výrobky v takom množstve, ktoré je prijateľné a ktoré nevkročí do výlučne komerčnej bázy. Keď vezmeme niektoré minerálne vody, tak keď im spočítate trebárs výdatnosť toho prameňa, tak viete, že jednoducho niektoré minerálne vody nemôžu z toho prameňa byť, pretože prameň tú kapacitu nemá a navyše, keď sa prečerpáva, tak môže úplne skončiť. Takže želám Vincentke, aby mala to šťastie a stále myslela hlavne na životné prostredie, na zachovanie tej sily, tej hlbinnej sily, ktorú Vincentka má.

MUDr. Vojtech Kavečanský PhD., ORL Humenné, s.r.o., 1.chirurgická klinika FN L.Pasteura, Košice

Pri slove Vincetka sa mi vybaví minerálna voda, ktorá nám výrazne pomáha v liečbe pacientov s chorobami nosa a prínosových dutín hlavne v pooperačnom období. Vincentke k jubileu prajem ďalší rozvoj, ktorý prispeje k liečbe pacientov i mnohým ľuďom v živote, hlavne v pooperačnom období.

 

Vincentka je darom z hlbín kryštalicky čistej treťohornej prírody. V súčasnosti sa vyváža na Slovensko, do Ruska, na Ukrajinu a v menšom množstve do Maďarska, občasné dodávky smerujú aj do USA a nedávno sa obnovili do Číny a Rakúska. Vincentka, a.s., dodala na trh, za 20 rokov od obnoveného čerpania, 64 miliónov fliaš a celý rad ďalších prírodných liečivých produktov – nosové spreje, sirupy, zubné pasty, pastilky, preplachovací koncentrát Nasalis a krémy. Vincentka je vhodná na prevenciu i liečenie a to hlavne pri ochorení horných aj dolných dýchacích ciest, slizníc dutiny ústnej aj nosnej, pri ochoreniach žalúdka, diabete melitus a ako zdroj minerálov a stopových prvkov.

Akciová spoločnosť Vincentka Luhačovice slávi v tomto roku 20.výročie obnovenia plnenia Vincentky do fliaš a k výročiu usporiadala niekoľko akcií. Napríklad Deň otvorených dverí 28.septembra 2018, kedy sa krstil nový paletizačný robot Vincent, ale aj nový maskot firmy – plyšová hračka dinosaura, premiérový film nazvaný Vincentka zdravie z hlbín prírody, brožúra k 20.výročiu a redizajn webových stránok.

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

pastilky_bylinne nosni_sprej_standard nasalis_startovaci_sada JHR_2496_1600x1068

paperlife
Slimnica-MID-001_1600x1067

THERMO|SOLAR sa úspešne etabloval na lotyšskom trhu

Najväčší európsky nezávislý výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. je mimoriadne úspešný pri prieniku na trh v Lotyšsku. Dôkazom toho je aj pravdepodobne najväčší solárny systém v Pobaltí, ktorý sa nachádza v meste Jekabpils. Na okresnej nemocnici je inštalovaných spolu takmer 400 m2 kolektorovej plochy na ohrev vody. Tento systém je v prevádzke od roku 2014. Veľmi zaujímavé je aj solárne zariadenie na komplexe predškolských zariadení v meste Cesis, kde je od roku 2012 v prevádzke 150 m2 kolektorov, ktoré pripravujú teplú vodu a ohrievajú bazén. Aj prvý solárny systém na bytovom dome v Lotyšsku, postavený ešte v roku 2010, pochádza od THERMO|SOLARU a je v meste Sigulda. Informuje o tom vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU Tomáš Jančařík.

 

,,Tri pobaltské štáty – Litva, Lotyšsko, Estónsko patria medzi najmenšie krajiny EU ale sú známe svojimi inováciami. Kým Estónci sú preborníkmi v zavádzaní elektronizácie na všetkých úrovniach, Lotyši sú vcelku úspešní vo využívaní slnečnej energie. Aj to môže byť argumentom pre solárnych pesimistov – Lotyši sú ďalej na sever, majú horšie podmienky ako Slovensko a predsa sa tam slnečným kolektorom darí. Nestalo sa tak zo dňa na deň. Je to dlhoročný proces, v jeho začiatkoch stal zaujímavý štátny podporný program. A keď ten skončil, kolektory si už vydobyli dostatočne pevnú pozíciu, aby sa o nich investori zaujímali aj bez štátnej podpory. THERMO|SOLAR má v Rige partnera, ktorý vykonal obrovský kus práce na tomto poli, viackrát sme ho podporili aj osobnou účasťou na rôznych prezentačných podujatiach, a tak dnes najväčšie a najzaujímavejšie solárne zariadenia v tejto krajine sú vybavené slnečnými kolektormi zo Slovenska“, vysvetlil T.Jančařík.

 

Dodal, že v Lotyšsku sa uchytili aj THERMO|SOLAROM vyrábané systémy DUO, ktoré symbioticky riešia spojenie slnečných kolektorov a tepelného čerpadla. Z fyzikálnych dôvodov je pri tejto kombinácii možné použitie iba vákuových slnečných kolektorov typu TS400.

Sigulda-MID-003_1600x1067

,,Takéto zariadenia dokážu aj v nepriaznivých lotyšských podmienkach zabezpečiť výrazne pokrytie spotreby tepla nie len na teplú vodu ale aj na vykurovanie nízkoenergetických budov. Vyššie investičné náklady sa amortizujú výraznou úsporou prevádzkových nákladov, prispievajú k imidžu majiteľa a výrazne zvyšujú hodnotu nehnuteľností. Uvádzame dva príklady z regiónov Krustpils a Baldone,“ uzavrel T.Jančařík.

 

Ploché slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar spoľahlivo a bez akýchkoľvek porúch pracujú dlhé roky v extrémnych horských, púštnych, či mrazivých podmienkach v 50 krajinách celého sveta. Pracujú napríklad v Nepále, Patagónii, Botswane, Maroku, Ománe, Juhoafrickej republike, Austrálii, ale aj v Marrákeši, Káhire na Zugspitze. V podstate jedinou údržbou je pravidelná výmena nemrznúcej zmesi cca raz za 6-8 rokov tam, kde je to potrebné. Pred niekoľkými rokmi v Chile odolalo cca 300 plochých kolektorov zo Žiaru bez problémov zemetraseniu, ktoré poškodilo mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite.

 

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

 

Viac informácií je na www.thermosolar.sk,  alebo na : tel.: +421-45-601 6080

 

 

Baldone-MID-009_1600x1009 Cesis-BD-1-MID-001_1600x1067 Cesis-BD-1-MID-002_1600x1067 Laukezers-MID-003_1600x1067

paperlife
JHR_2470_1600x1068

Vincentka bola partnerom konferencie ORL Vincentka Fórum 2018

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci so spoločnosťou Vincentka, a.s., usporiadali  8. 11. 2018 v Konferenčnom centre City, v Prahe na Pankráci, odbornú konferenciu ,,ORL Vincentka Fórum 2018“. Zúčastnilo sa jej viac ako 130 ORL expertov z Českej republiky a Slovenska. Odborným garantom bol Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., emeritný prednosta ORL kliniky Motol, ktorý sa vo svojej prednáške venoval poruchám dýchania v spánku, s ďalšou prednáškou o čelných dutinách vystúpil Jan Plzák a vestibulárnej migréne sa venoval Zdeněk Čada.

JHR_2236_1600x1068

V živej diskusii, ktorá po jednotlivých prezentáciách nasledovala, vystúpil rad účastníkov fóra, medzi nimi aj MUDr. Vojtech Kavečenský PhD, z ORL Humenné, s.r.o., najväčšej ORL kliniky na Slovensku. Svojou účasťou a skúsenosťami prispel tiež doc.MUDr. Jan Vokurka CSc. z Nordijsk Universität zo Švédska.

 

Delegátov fóra pozdravil svojím prejavom na tému „Kúpeľné Luhačovice a 20 rokov Novej Vincentky“ zástupca spoločnosti Vincentka, a.s. Ing. Ladislav Šumšal. Vo svojom prejave sa zameral na jedinečnosť prírodnej minerálnej vody z liečivého zdroja Luhačovice, na rozmanitosť produktov, ktoré firma ponúka, na celoročné fungovanie Vincentky, na technologický a celkový kvalitatívny rozvoj, ktorý firma za 20 rokov svojho fungovania od privatizácie do podoby rodinnej firmy zaznamenala. Jedným z pozitívnych čŕt tohto rozvoja je aj rastúci záujem o Vincentku zo zahraničia.

 

Liečivá minerálnej vody Vincentka vstúpila do služieb ORL už dávno. Jej účinky na prevenciu i ochorení horných a dolných dýchacích ciest sú všeobecne známe. Spoluprácou so špičkovými pracoviskami a odborníkmi v oblasti ORL sa účinky priaznivo prejavujú v mnohých smeroch. Ukazujú ako najefektívnejšie s Vincentkou pracovať, ako rozširovať portfólio výrobkov, ako nachádzať ďalšie spôsoby jej využitia v liečebnom procese. Konferencií a pracovných stretnutí, ktoré Vincentka podporuje je celý rad. Okrem spolupráce s ORL klinikou Motol sú to dlhodobé a pravidelné ORL stretnutia v Beskydoch Sepetná, alebo rad stretnutí mladých ORL odborníkov na rôznych miestach v Čechách i na Slovensku (Bratislava, Mikulov, atď.) Práve konferencia ORL v spolupráci s klinikami a ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré Vincentka tradične podporuje, sa stali pracovne užitočnou a inšpiračnou záležitosťou, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností.

 

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

JHR_2238_1600x1068 JHR_2427_1600x1068 JHR_2436_1600x1068 JHR_2461_1600x1068 JHR_2482_1600x1068

paperlife
silvesterbk

V Bardejovských kúpeľoch máte na výber z 2 Silvestrovských galavečerov

O zábavu na koniec roka je v Bardejovských kúpeľoch postarané. Jedinou dilemou je, či si vybrať medzi tradičným slávnostným galavečerom v hoteli Ozón, alebo Silvestrom s Thomasom Puskailerom v hoteli Alexander. Oba Silvestrovské pobyty v Bardejovských kúpeľoch sú opäť plné atraktívnych benefitov a sprievodných akcií. V ponuke sú pobyty od 27. 12. 2018 do 5. 1. 2019 na 3 až 6 nocí. Zahŕňajú slávnostný silvestrovský večer so začiatkom o 19.00 hod. s moderátorom, živou hudbou, tombolou a zaujímavým kultúrnym programom. K dispozícii je hosťom počas večere vždy na 2 osoby fľaša vína a sektu, teplý a studený bufet a minerálka. Bonusom je veľký ohňostroj a darček pre každého. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

,,Sme radi, že pre mnohých našich hostí je už tradíciou končiť starý a vítať nový rok práve v Bardejovských kúpeľoch. Snažíme sa držať latku kvality. Vlani sme ponuku rozšírili ešte o samostatné pobyty a samostatný program v luxusnom kongresovom hoteli Alexander. Každý si tak môže vybrať zábavu podľa svojho gusta. Aby však hostia neprišli o hlavnú hviezdu večera, Thomas Puskailer bude síce vystupovať hlavne v Alexandri, ale odbehne potešiť zabávajúcich sa na chvíľu aj do Ozónu. V Ozóne bude  po celý večer hrať skupina AVANTI a v Alexandrii MONTANA BAND,“ upresňuje T.Šatanková.

Dodáva, že Silvestrovské pobyty v najluxusnejších izbách v hoteloch Alexander, Ozón a Astória začínajú od 250 eur na 3 noci pre jednu osobu v dvojposteľovej izbe, 6 nocí vyjde na 460 eur. Okrem atraktívneho programu počas silvestrovského večera pobyty už zahŕňajú v cene voľný vstup do wellness, klasickú masáž, minerálny kúpeľ, soľnú jaskyňu, rašelinový zábal, prísadový kúpeľ alebo hydromasáž. Extra bonusom na privítanie je welcome drink, tanečné zábavy, bezplatný internetový prístup, parkovanie grátis, tanečné vystúpenie, hudobné popoludnie pri domácej štrúdli, večer slovenských špecialít a folklórne vystúpenie.

Bez názvu

Sprievodný program počas pobytu: tanečné zábavy so živou hudbou denne od 19:00 hod. v kaviarni hotela Ozón, tanečné vystúpenie, hudobné popoludnie pri domácej štrúdli v hoteli Ozón 30.12.2018,  večer slovenských špecialít v hoteli Ozón 30.12.2018, folklórne vystúpenie, novoročný koncert v hoteli Astória. Program je viazaný na konkrétne dni bez možnosti náhrady. Doplnkové služby za poplatok: Služby Beauty Studia so zľavou 20% na vybrané kozmetické kúry. Silvestrovské slávnostné líčenie pre dámy – BEAUTY STUDIO, Hotel Ozón. Voľno predajné procedúry, manikúra, pedikúra, kaderníctvo, kozmetika, bowling, konfety a party doplnky, a iné.

 

Kúpele myslia i na najmenších klientov. Čakajú ich aj koláčiky na recepcii hotela Ozón od 28. 12. do 1. 1. 2019. Dostanú aj silvestrovské konfety a party doplnky, čapice a trúbky. Zľava pre deti od 6 do 15 rokov je 20 % a pre deti od 3 do 5,99 rokov je 50 %  z cenníkových cien. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko majú pobyt grátis. Detskú postieľku poskytnú na požiadanie bezplatne. Pre deti je k dispozícii detský kútik.

 

Silvestrovské pobyty v kúpeľoch sú obľúbené najmä kvôli komplexnému servisu. Hostia sa tak nemusia starať vôbec o nič, postarané budú mať o oddych aj zábavu. Vďaka dostatočným kapacitám sú Bardejovské kúpele vhodnou voľbou na kongresy, firemné školenia, konferencie, pracovné stretnutia, recepcie, teambuildingy, workshopy, prezentácie, pracovné a relaxačné pobyty, ale aj rodinné oslavy alebo svadby. K dispozícii je luxusný štvorhviezdičkový kongresový hotel Alexander, nazvaný po ruskom cárovi Alexandrovi. Ponúka až 300 kongresových miest v 3 variabilných riešeniach a ubytovacia kapacita je 150 miest. Je to ideálna kongresová destinácia práve pre firmy a organizácie z Prešovského a Košického kraja, keďže ide o jediný hotel v danom štandarde a kapacite v širokom okolí.

SALA

Do Bardejovských kúpeľov návštevníci všeobecne radi opakovane chodia najmä kvôli dokonalej kombinácii širokého spektra poskytovaných služieb a horského prostredia s čistým vzduchom a pokojnou atmosférou. Či už ide o wellness, liečbu alebo relaxačné a skrášľovacie programy, každý si tu nájde to svoje. Kúpele vďaka svojej polohe poskytujú možnosť navštíviť aj neďaleké Poľsko, alebo zostať v regióne a navštíviť neďaleký Bardejov, ktorý je so svojimi pamiatkami zapísaný v UNESCO.

 

V areáli kúpeľov  je pre aktívnych i začínajúcich športovcov k dispozícii 6 tenisových kurtov, minigolf, požičovňa bicyklov, 35 km značených turistických chodníkov. Naopak tí, ktorí preferujú pokojnejšiu formu oddychu, určite ocenia prepojenosť jednotlivých hotelov Ozón, Astória, Alžbeta a Alexander. Znamená to, že viac ako 60 % kapacity hotelov je prepojených spojovacou chodbou a hosť tak medzi nimi prejde doslova v župane a papučkách. Aj kongresový hotel Alexander má svoje vlastné wellness, aj keď o niečo menšie ako Ozón, ktoré však môžu hostia Alexandra tiež zdarma využívať.

 

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie: tel.: 054/477 4470 (4450,4440,4500), e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk

 

 

1858 alexander-zima2 BK-procedura IMG_20180608_220441  silvesterbk2

paperlife
MB1-instalace-A

Jediná údržba slnečných kolektorov je výmena nemrznúcej zmesi raz za 8-10 rokov

Ploché slnečné kolektory z produkcie najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. pracujú spoľahlivo až 40 rokov, čo je ich doteraz praxou overená životnosť. Za celý ten čas si prakticky nevyžadujú údržbu, ani nejaké významné náklady na prevádzku. Jedinou výnimkou je výmena teplonosnej kvapaliny v primárnom okruhu, ktorú výrobca odporúča vymeniť minimálne každých 8 – 10 rokov. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

20160412_093626

,,Naša firma odporúča Thesol, čo je nemrznúca, netoxická, teplonosná kvapalina s nízkou teplotou tuhnutia, vhodná pre všetky typy slnečných kolektorov, vrátane vákuových. Thesol je na rozdiel od zmesi, ktorá sa používa napr. do ostrekovačov netoxická a ekologicky neškodná solárna teplonosná kvapalina s teplotou tuhnutia -32°C. Pracovná teplota je do 230°C, krátkodobo do 300°C. Je roztokom monopropylénglykolu a obsahuje inhibítory korózie. Obsahuje horkú prísadu, ktorá je ochranou proti náhodnému požitiu pri porušení tesnosti tepelného výmenníka a prieniku do okruhu pitnej vody. Neobsahuje žiadne fosfáty, dusitany a amíny. Nie je vhodná pre styk s pozinkovanými materiálmi. Kvapalina je biologicky odbúrateľná. Životnosť náplne v uzavretom systéme je minimálne 8 rokov. Podľa našich skúseností ju odporúčame vymeniť minimálne každých 8 – 10 rokov. Thesol je vhodný pre všetky aktívne systémy THERMO|SOLARU,“ odporúča A.Gottas.

 

Dodáva, že aj keď výmenu nemrznúcej kvapaliny zvládne s ochrannými pomôckami ako sú okuliare a rukavice, aj spotrebiteľ sám, je lepšie ak to nechá na odborníkov. Starú teplonosnú kvapalinu Thesol je možné zlikvidovať v priemyselnej spaľovni odpadov, alebo odovzdať predajcovi na recykláciu. THERMO|SOLAR rád poradí zákazníkom vhodnú montážnu firmu v okolí, ktorá im výmenu kvapaliny zrealizuje. THERMO|SOLAR dodáva firmám i konečným spotrebiteľom Thesol za priaznivú cenu v bandaskách v 10, 20 a 25 l balení.

 

,,Výmenu teplonosnej kvapaliny odporúčame realizovať na jeseň, pred zimnými mrazmi. V krajinách kde počas roka nemrzne, sa nemrznúca zmes pri kolektoroch nepoužíva. Stačí však, ak teplota aspoň raz za niekoľko rokov poklesne pod nulu a môže dôjsť k znehodnoteniu časti zariadenia. V minulosti sme mali takýto prípad na Sahare v Marákeši. Dodali sme tam kolektory, ktoré nainštalovali a zabudli na nemrznúcu kvapalinu. Pretože však na Sahare a obzvlášť pri pohorí Atlas nebývajú noci s mrazmi, došlo k poškodeniu zariadenia a nutnosti následnej opravy. Pri ich opätovnom spustení sa už na nemrznúcu zmes nezabudlo,“ spomína A.Gottas.

 

Opačným problémom, paradoxne ovplyvňujúcim aj nemrznúcu kvapalinu, je otázka na prehrievanie slnečných kolektorov v letných mesiacoch. Štandardný systém slnečných kolektorov je chránený proti prehrievaniu elektronickým regulátorom, ktorý disponuje tzv. dovolenkovým režimom.

MB-1-Basic-Rozmery-TR

,,Ochrana spočíva v zapínaní obehového čerpadla v noci a tým sa vychladí objem zásobníka. Kolektory preto môžu cez deň opäť pracovať a nahrievať zásobník. Ochrana proti prehriatiu zásobníka v prípade, že ste doma a nie je odber teplej vody spočíva v tom, že sa obehové čerpadlo jednoducho nespustí, ak je v zásobníku dosiahnutá požadovaná teplota. Aj keď je na kolektoroch vyššia teplota, obehové čerpadlo ostáva stáť,“ vysvetľuje A.Gottas.

 

Dodáva, že ak je systém kvalitný (teda z kvalitných materiálov), tak ani dlhodobé prehrievanie nie je problém. V prípade systémov z THERMO|SOLARU, jediné čo sa stane je, že teplonosná kvapalina sa bude degradovať rýchlejšie a bude ju treba vymeniť skôr. To znamená nie po 8-10 rokoch, ale možno po šiestich. Ostatné komponenty systému zostanú nedotknuté.

 

THERMO|SOLAR má sieť zmluvných partnerov vo väčšine európskych štátov. Ploché slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar spoľahlivo a bez akýchkoľvek porúch pracujú dlhé roky v extrémnych horských, púštnych, či mrazivých podmienkach vo viac ako 50 krajinách celého sveta. Kolektory zo Žiaru sú vysoko spoľahlivé a za ich exportom je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Potvrdzujú to státisíce často viac ako 30 rokov spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov  na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, či  v Nepále v Káthmandu. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo v  marockom Marákeši, či v alžírskej púšti. Pracujú aj v Botswane, Juhoafrickej republike, Austrálii, Egypte, Jordánsku či v americkej Kalifornii.

 

Viac informácií je na www.thermosolar.sk,  alebo na : tel.: +421-45-601 6080

Bez názvu Firma-Farmaceutická fabrika-Kathmandu-Nepál Sonnblick, AlpyIII, AT

????????????????????????????????????

paperlife
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severovýchod Slovenska má čo ponúknuť aj na jeseň a v zime

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V zime majú priaznivci vojenskej histórie na severovýchode Slovenska obmedzené možnosti oboznamovania sa s touto zaujímavou kapitolou oslobodzovania Slovenska. Hlavná sezóna trvá od 1. mája do 15. októbra, potom Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, niektoré atrakcie obmedzí. Uzatvorená je vyhliadková veža na Dukle.

 

Našťastie pre turistov je celoročne otvorené Vojenské múzeum s expozíciou priamo vo Svidníku. Časy otvorenia sa však rôznia a treba si na to dať pozor. V období 16. októbra až 30. novembra a 1. apríla až 30. apríla majú otvorené v utorok až piatok od 9.00 do 15.00 hod., v sobotu a nedeľu od 11.00 do 15.00 hod. V období 1. decembra až 31. marca v utorok až piatok majú otvorené od 9.00 do 15.00 hod., ale v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov majú zatvorené. V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky, pri ktorej sa s obľubou fotografujú hlavne deti a mládež.

 

Vojenské múzeum vo Svidníku dokumentuje kapitolu vojnových dejín. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Je to preto, lebo jeho expozícia podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944. Dokumentuje priebeh ťažkých bojov, ktoré sa na severovýchode Slovenska odohrávali v prvej aj druhej svetovej vojne. V múzeu sú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk o Dukliansky priesmyk. V parku je externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944. Zdroj: www.vhu.sk

 

Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek k tomu poznamenáva: „Od roku 2017 je našim členom v OOCR aj mesto Svidník a tým sa zvýšila atraktivita ponuky severovýchodu Slovenska pre cestovný ruch. K atrakciám pamiatok UNESCO v meste Bardejov a kúpeľníctva v Bardejovských kúpeľoch, sa pridala vojenská história. Návštevníci v sezóne z vyhliadkovej veže obdivujú bojisko na Dukle a mimoriadne atraktívne je pre nich dotýkať sa tankov a inej ťažkej bojovej techniky rozmiestnenej v areáli prírodného múzea a okolo cesty do Svidníka. Lozenie po tankoch a bojovej technike a fotografovanie sa s nimi fascinujú hlavne deti a mládež. Aj tento rok sme zaznamenali úspešnú hlavnú sezónu, keď sa nám počet návštevníkov medziročne opäť zvýšil. Hlavným ťahúňom je domáci turizmus, zvyšujú sa aj počty Poliakov.“

 

Región severovýchodného Slovenska má čo ponúknuť celoročne a atraktívny je v lete i v zime. Od histórie, kultúry, podujatí, športových aktivít, cyklotrás až po relax a kúpeľnú liečbu v Bardejovských kúpeľoch. Skutočným klenotom turistického ruchu je historické mesto Bardejov zapísané v UNESCO. V okolí Bardejova je 5 navzájom prepojených cyklotrás, s dĺžkou viac ako 8 km. Tvoria ich tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K dispozícii je aj 35 km značených turistických chodníkov.

 IMG_4248_1400x1050 IMG_4257_1400x1050

Bardejovské kúpele sa nachádzajú 5 km od Bardejova. Patria k najobľúbenejším a najstarším slovenským kúpeľom. Hostia majú na výber z dvoch wellness komplexov. Väčšie Wellness Spa – bazénový a saunový svet je v hoteli Ozón a menšie (bez plaveckého bazénu) je v kongresovom hoteli Alexander. V komplexe Wellness Spa je možné využiť denne bazén a saunový svet. Luxusný štvorhviezdičkový kongresový hotel Alexander je najlepšou voľbou pre konanie kongresov, školení, seminárov, workshopov, teambuildingov, obchodných stretnutí, ale aj svadieb a zábav.

 

Mesto Bardejov sa právom hrdí opakovanými prvenstvami v súťaži o Najkrajšie mesto Slovenska. Návštevníci tu môžu obdivovať Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor Sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou – prvou stavbou renesancie na území Slovenska, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea. Medzi klenoty patrí Bardejovské suburbium – Stará synagóga v Bardejove. Stará synagóga bola vyhlásená na národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bethamidraš v roku 2000. V tom istom roku bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

V okolí Bardejova je zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry. Príjemným cieľom výletov je aj agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer a Zborov. Z Bardejovských Kúpeľov cez Zborovský hrad je vybudovaný okružný náučný chodník. Bardejov a okolie sú ideálnou destináciou na rodinnú dovolenku a výlety.

 

Mesto SVIDNÍK je centrom podduklianského regiónu, ktorý je úzko spätý s kultúrou a históriou Rusínov a Ukrajincov na Slovensku.Svidník (12 450 obyvateľov) a jeho okolie s pestrou a mnohotvárnou prírodou ponúka návštevníkom veľa možností na oddych, šport, turistiku a rekreáciu. V letnom období sú atraktívne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Rusínsky festival, na ktorých sa prezentujú ľudové tradície a kultúra pôvodného etnika na severovýchode Slovenska. Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe.

 

Vo Svidníku sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry, jedinečné, špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho súčasťou je skanzen ľudovej architektúry so vzácnym dreveným chrámom a Galéria Dezidera Millyho, ktorej dominantou je súbor ikon, patriacich medzi najstaršie zbierkové predmety múzea. V kategórii národných kultúrnych pamiatok je v okolí Svidníka jedenásť drevených chrámov východného obradu. Okolie poskytuje možnosti spoznávania ľudových zvykov a obyčajov, pešiu turistiku po značkových chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, autoturistiku, kúpanie – vo Svidníku je vodný svet Aquaruthenia Svidník s krytými bazénmi a wellness s celoročnou prevádzkou. V zime sú tu možnosti lyžovania a sánkovania.

 

Viac je na : www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk,www.svidnik.sk

Bunkre 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR -autor-VHUBratislava

 

paperlife

ZCHFP SR je partnerom nadnárodného európskeho projektu ChemTube

V dňoch 22.-23.10.2018 sa na pôde Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR) uskutočnilo úvodné stretnutie projektových partnerov k novému nadnárodnému vzdelávaciemu projektu – CHemTube.  Projekt ChemTube, ktorý začal 1. septembra 2018 a potrvá 30 mesiacov do konca februára 2021, je realizovaný v rámci európskeho programu ERASMUS+. Povedie ho nórsky partner NTI-MMM AS, s ktorým bude spolupracovať ďalších deväť projektových partnerov z Nemecka, Talianska, Nórska, Francúzska, Českej republiky, Rakúska a Slovenskej republiky, ktorú bude reprezentovať ZCHFP SR. Informovala o tom generálna sekretárka ZCHFP SR Silvia Surová.

Chemtube-20181022_133503

,,Hlavným cieľom projektu ChemTube je zlepšenie kvality vzdelávania v chemickom a farmaceutickom priemysle, s pomocou využitia odbornej videodokumentácie a aktívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií, s podnikateľským prostredím. Myšlienka vzdelávania založeného na práci vedie k snahe aktualizovať a rozvíjať výcvik na školách. Očakáva sa, že úzka spolupráca medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a samotným priemyselným odvetvím posilní inovatívne aspekty prístupu ku vzdelávaniu a bude tak spĺňať aj základné kvalitatívne požiadavky ukazovateľov EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy). Inovatívnymi aspektmi projektu ChemTube je využitie potenciálu viacjazyčných  videozáznamov, ktoré odprezentujú individuálne osobné skúsenosti,“ povedala S.Surová.

 

Dodala, že práca na projekte bude prebiehať v 11 základných pracovných balíkoch. ZCHFP SR bude mať na starosti vedenie hneď prvej aktivity „Identifikácia možných nezrovnalostí medzi formálnym vzdelávaním a požiadavkami na pracovisku“. Trvanie tejto aktivity je naplánované na 5 mesiacov od 1. októbra 2018.

 

,,Projekt ChemTube je zameraný na odborné vzdelávanie v chémii a farmácii a je nasledovateľom projektu ChemPharm VET, ktorý bol úspešne ukončený ku koncu minulého roka. Ten sa zameral na vytvorenie novej európskej modelovej učebnej osnovy a obsahovej náplne odborného vzdelávania 2. stupňa (stredné odborné vzdelávanie) pre výcvik operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle. V Slovenskej republike bol na základe výsledkov projektu ChemPharmVET vytvorený nový študijný odbor, nadstavbové štúdium pre stredné školy – „procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel“, ktorý je momentálne v štádiu experimentálneho overovania,“ uzavrela S.Surová.

 

ChemTubeVideodokumentácia výkonu študentov v kritických úlohách a demonštrácia skrytých vedomostí v laboratórnych a procesných operáciách v chémii a farmácii, previazaná na ECVET definície základných výstupov učenia v Skillsbank.

 

paperlife

Vykurovanie v školách a budovách – ako dosiahnuť tepelný komfort a znížiť náklady

grafika_dzieci

Udržanie správnej teploty v školách a predškolských zariadeniach je veľmi dôležité pre zdravie a koncentráciu žiakov a študentov. Ak chceme čeliť tejto výzve, efektívny vykurovací systém nestačí. Kľúčom k úspechu je efektívna regulácia tepla v jednotlivých miestnostiach v závislosti od reálnych potrieb, kde tepelný komfort zabezpečuje moderný systém regulácie radiátorového vykurovania firmy TECH CONTROLLERS. Zaručí, že ráno prídu žiaci do práve príjemne vyhriatej miestnosti a po ich odchode sa nebudú vykurovať prázdne miestnosti. Ušetrené tisíce eur ročne za kúrenie sa tak môžu použiť na iné potreby škôl.

 

Vykurovanie v školách, ale aj zdravie a koncentrácia počas vyučovania

Fyzické podmienky v jednotlivých učebniach majú výrazný vplyv na zdravie a koncentráciu detí počas pobytu v škole. Príliš vysoká, ale aj príliš nízka teplota v miestnostiach je rušivým faktorom a spôsobuje zníženie koncentrácie a tým aj úrovne získavania vedomostí. Okrem toho rýchle zmeny teploty počas presunu medzi triedami, stravovacím zariadením alebo telocvičňou, vplývajú nepriaznivo na naše pocity a predstavujú väčšie riziko ochorenia. Takéto problémy je možné ľahko napraviť pomocou regulácie pre radiátorové vykurovanie.

 

Moderná regulácia v modernej škole

Regulácia teploty v miestnostiach s nainštalovanými radiátormy je vďaka moderným zariadeniam veľmi jednoduchá a efektívna. Elektrické pohony inštalované na radiátorovom ventile sú zariadenia ovládané bezdrôtovo, pomocou hlavnej riadiacej jednotky (na výber sú rôzne varianty napr.: WiFi 8S,WiFi 8S MINI). V závislosti od nastavenia vysielajú signál do pohonov o potrebe dokúrenia miestnosti, alebo udržiavanie teploty na aktuálnej úrovni. Inštalácia celého systému regulácie nevyžaduje modernizáciu vykurovacieho zariadenia a ani dodatočnú kabeláže. Ide o praktický a časovo nenáročný spôsob, ako čo najskôr zlepšiť a optimalizovať tepelnú pohodu vo vzdelávacích zariadeniach.

WiFi-8S-mini_komplet

 

Bezdrôtovo ovládané bytové termostaty umožňujú:

  1. Presné meranie teploty v interiéri (aktuálna teplota zobrazená na displeji).
  2. Optimálne nastavenie teploty podľa charakteru miestnosti (učebňa, jedáleň, telocvičňa, spoločenská miestnosť, šatňa, chodba atď.).
  3. Pohodlné ovládanie v závislosti na dennej dobe a činnosti žiakov a študentov (udržiavanie teploty na komfortnej úrovni počas vyučovania, útlm teploty v čase, keď sú žiaci mimo školu: po ukončení vyučovania alebo cez víkendy).

Vďaka tomu, že kontrola vykurovania v školách sa vykonáva cez aplikáciu, do ktorej zaregistrujeme všetky zariadenia (a nie nastavením jednotlivých pohonov radiátorov samostatne), celý proces riadenia tepla prebieha rýchlo, jednoduchšie a pohodlnejšie.

Šetrenie prostredníctvom riadeného vykurovania

Vytvorenie optimálneho teplotného prostredia v školách má ďalšiu dôležitú dimenziu – priamo znižuje náklady, ktoré znášajú miestne samosprávy. Vykurovanie škôl a vzdelávacích zariadení vzhľadom k ich veľkej ploche je obrovská časť nákladov na údržbu budov. Regulácia vykurovania v školách nielenže umožňuje optimalizáciu teplôt podľa činnosti žiakov a študentov, ale vytvára aj významné úspory. Upustením od nezdravého prekurovania miestností počas vyučovania a zbytočnej distribúcie tepla do prázdnych priestorov mimo vyučovania je možné znížiť náklady na kúrenie v školách. Ide nie len o veľkú úsporu energie, ale tiež o prejav príkladnej zodpovednosti za životné prostredie a starostlivosť o peniaze daňových poplatníkov.

 

Vykurovanie škôl a vzdelávacích zariadení – lacné a pohodlné

Regulácia vykurovania v školách a v iných vzdelávacích zariadeniach je skvelý spôsob, ako poskytnúť deťom správne podmienky pre vzdelávanie a platcom zase nižšie náklady na vykurovanie. Rodičia žiakov určite uvítajú toto riešenie. Regulácia radiátorového systému vykurovania sa dá jednoducho inštalovať kedykoľvek, pretože nevyžaduje použitie káblov. Primerané podmienky pre vzdelávanie prispejú k dosiahnutiu lepších výsledkov zo strany žiakov a študentov, ako aj k zníženiu rizika ochorenia, čo je neoceniteľnév období zvýšeného výskytu chrípky.

 

Viac informácií na http://tech-reg.sk

 

paperlife
DSC_0024

Ako sa liečilo v Bardejovských Kúpeľoch v minulých storočiach

Návštevníci Bardejovských Kúpeľov si môžu od konca októbra vo vile Rákoci pozrieť stálu  muzeálnu expozíciu Šarišského múzea „Bardejovské Kúpele – oáza zdravia a pokoja“. Expozícia je, spolu s ďalšou ,,Lekárskou expozíciou“, súčasťou stálej Národopisnej expozície umiestnenej  vo Vile Rákoci vybudovanej na začiatku 19. storočia. V expozícii z dejín Bardejovských Kúpeľov sú najcennejšími exponátmi: pohár z ktorého pil liečivú vodu ruský cár Alexander, ktorý tu bol na návšteve v roku 1821 a dobové zábery Bardejovských Kúpeľov. V lekárskej expozícii je na ploche 50 m2 nainštalované zariadenie lekárne z 19. storočia.

Národopisná expozícia prezentuje sakrálne ľudové umenie, plastiky a maľby na skle, ale aj kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu (výroba hlinených nádob), klobučníctvu (výroba klobúkov), obuvníctvu (výroba topánok a čižiem), pernikárstvu (výroba a zdobenie perníkov), sviečkarstvu (výroba sviečok), z drevovýroby je to hlavne šindliarstvo, debnárstvo, ďalej košikárstvo a pod.

Otváracia doba:

– utorok – nedeľa: otvorené

– pondelky: otvorené iba pre vopred nahlásené skupiny

– štátne sviatky počas letnej turistickej sezóny (máj – september): otvorené

– štátne sviatky počas zimnej turistickej sezóny (október – apríl): zatvorené

Počas letnej turistickej sezóny (1.5. – 30.9.): utorok- nedeľa 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

 Počas zimnej turistickej sezóny (1.10. – 30.4.): utorok – nedeľa 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod. Základné vstupné je 2 eurá.

DSC_0019 DSC_0028 DSC_0032 DSC_0035 IMG_0398

paperlife
Alzbeta exterier

Znovu otvorili stálu expozíciu „Bardejovské Kúpele – oáza zdravia a pokoja“

Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum slávnostne otvorili v utorok 23.októbra 2018 stálu expozíciu „Bardejovské Kúpele – oáza zdravia a pokoja“, v priestoroch Vily Rákoci v Bardejovských Kúpeľoch, pri skanzene. Podujatie sa konalo v rámci dňa samosprávneho kraja 2018. Muzeálna expozícia bola z dôvodu prípravy reinštalácie krátko zatvorená a pre verejnosť je opäť prístupná od 24. októbra 2018. Informuje o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek.

 

Expozícia „Bardejovské Kúpele – oáza zdravia a pokoja je, spolu s ďalšou ,,Lekárskou expozíciou“, súčasťou stálej Národopisnej expozície umiestnenej  vo Vile Rákoci vybudovanej na začiatku 19. storočia. V expozícii z dejín Bardejovských Kúpeľov sú najcennejšími exponátmi: pohár z ktorého pil liečivú vodu ruský cár Alexander, ktorý tu bol na návšteve v roku 1821 a dobové zábery Bardejovských Kúpeľov.

44575417_333371764106693_824646816187285504_n

Národopisná expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu (výroba hlinených nádob), klobučníctvu (výroba klobúkov), obuvníctvu (výroba topánok a čižiem), pernikárstvu (výroba a zdobenie perníkov), sviečkarstvu (výroba sviečok), z drevovýroby je to hlavne šindliarstvo, debnárstvo, ďalej košikárstvo a pod. Expozícia prezentuje aj sakrálne ľudové umenie, plastiky a maľby na skle. V lekárskej expozícii je na ploche 50 m2 nainštalované zariadenie lekárne z 19. storočia.

 

Najcennejšie exponáty národopisnej expozície:

najstarší zachovaný kroj z obce Zlaté z roku 1850

najstarší datovaný včelí úľ na Slovensku z roku 1691

exponáty sakrálneho ľudového umenia

v lekárenskej expozícii: staré lekárenské nádoby zo 17.- 19. storočia

PohárcáraAlexandra

Otváracia doba:

– utorok – nedeľa: otvorené

– pondelky: otvorené iba pre vopred nahlásené skupiny

– štátne sviatky počas letnej turistickej sezóny (máj – september): otvorené

– štátne sviatky počas zimnej turistickej sezóny (október – apríl): zatvorené

Počas letnej turistickej sezóny (1.5. – 30.9.): utorok- nedeľa 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

Počas zimnej turistickej sezóny (1.10. – 30.4.): utorok – nedeľa 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

Základné vstupné je 2 eurá.

 

Zriaďovateľom Šarišského múzea je Prešovský samosprávny kraj.

Na Slovensku je málo miest, ktoré sa môžu pochváliť takým bohatstvom nehnuteľných a hnuteľných pamiatok ako práve Bardejov. V priebehu stáročí sa tu sformovalo špecifické životné prostredie, ktoré sa vyznačuje multikulturálnosťou, multietnickosťou, multireligiozitou. Táto oblasť je styčným územím dvoch veľkých svetových kultúr: západnej-západorímskej a východnej-byzantskej. Bardejov patrí k najvýchodnejším miestam, kde zasiahla západná neskorá gotika (Kostol sv. Egídia).   A naopak drevené kostolíky východného obradu sú nositeľmi byzantskej kultúry.

 

História múzea

Významnú úlohu pri uchovávaní, ochrane a prezentácii týchto pamiatok zohráva Šarišské múzeum v Bardejove. Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. V jeho muzeálnej sieti patrí zároveň k najstarším. Myšlienka vytvoriť múzeum vznikla už v roku 1897, ale založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy.    

V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Pre túto svoju rozsiahlu činnosť múzeum postupne získalo okrem historickej radnice aj ďalšie objekty: na Radničnom námestí (budova č.13), Rhodyho ulici (domy č. 4 – 6 a 27), vilu Rákoci aj s pozemkom v Bardejovských Kúpeľoch, dve bašty ako depozitárne budovy. Dnes spravuje 34 budov (spolu s objektami v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch). Ročne ho navštívi v priemere okolo 60.000 domácich a zahraničných obdivovateľov.
Lákavá je história celého regiónu

K najlákavejším destináciám regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov patrí okrem Šarišského múzea, Bardejovských Kúpeľov aj samotné mesto Bardejov a od vlani aj Svidník s Duklou. Medzi atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova so sochou kata, Bazilika minor Svätého Egídia, bývalá Mestska radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska s expozíciou Šarišského múzea, Pamätník holokaustua Bardejovské suburbium – Stará synagóga. Atrakciami okolia Bardejova je aj zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry.

Bardejovských Kúpeľoch sú aj pamiatky na pobyt rakúskej cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi. Pre rekonštruovaným liečebným hotelom Alžbeta je socha cisárovnej a v ňom aj kráľovský apartmán Sisi. Vybavený je masívnym talianskym štýlovým nábytkom. Na prízemí, vedľa recepcie, si hostia môžu pozrieť aj druhý, takzvaný muzeálny apartmán Sisi, vyzdobený fotografiami a obrazmi Sisi.

K atrakciám severovýchodného Slovenska patrí aj mesto SVIDNÍK, s jeho Vojenským múzeom apriľahlou externou expozíciou ťažkej vojenskej techniky. V meste Svidník sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. K najnavštevovanejším miestam regiónupatrí Pamätník na Dukle.

 

Viac je na: http://www.muzeumbardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

Alzbeta exterier Alzbeta muzem sisi-zm Sisi socha

paperlife