• +421 905 555 140
  • paperlife@stonline.sk

Ako získať čas potrebný na inštaláciu solárnych zariadení

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ako získať čas potrebný na inštaláciu solárnych zariadení

Jedným zo stresujúcich faktorov pre uchádzačov o poukážky na využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) je čas. Jednotlivé kolá majú rôzne rozostupy a ak sa v niektorom z nich nepodarí uchádzačovi uspieť, môže ho to sklamať a demotivovať uchádzať sa o poukážky znova. Ako ukazuje prax, časť poukážok musia uchádzači pre nesplnenie rôznych podmienok aj vrátiť. Navyše pre počasie sa nedá montovať vždy a renomované montážnické partie majú termíny na dlhší čas vopred rezervované. Na samotnú montáž slnečných kolektorov sú potrebné 1 až 3 dni, podľa nutnosti upevňovania kolektorov na streche. A prvá vlna poukážok z Programu Zelená domácnostiam končí v 1. polroku 2018.

kolektory-2-zm

Čo teda môže urobiť uchádzač preto aby uspel?

Odpovedá Alfred Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. (rady sú aj na www.solarneslovensko.sk): ,,V prvom rade je to správna voľba dodávateľa. V prípade THERMO|SOLARu ide o silného partnera so zárukou kvality a najväčšieho dodávateľa solárnych riešení v strednej Európe. Naše produkty sú certifikované s garanciou až 12 rokov a sme ich originálnym výrobcom zo Slovenska so 40 ročnou tradíciou, overenou nemeckou kvalitou a vlastným know-how. Pritom poskytujeme najlepšiu cenu priamo od výrobcu a k dispozícii dávame aj svoju najhustejšiu sieť certifikovaných montážnych partnerov na Slovensku. Máme riešenie pre každého. Od domácností až po veľké a atypické inštalácie. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.“

Gottas odporúča 3 kroky k získaniu dotácie: 

  1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť.

Vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. V tomto kroku získate aj kontakt na zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie.

  1. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA.

O poukážku neodporúčame žiadať skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že je schopný zariadenie do 3 mesiacov od vydania poukážky dodať. O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke (až po spustení daného kola).
Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva.
Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame dobre zvážiť, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate, pretože najmä ak ste z Bratislavského kraja, je splnenie týchto podmienok v podstate nevyhnutné na získanie poukážky. Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba ČO NAJSKÔR potvrdiť. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti. Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku v emaile.

Ak potrebujete opraviť údaje vo svojej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať.

09---snimek-151

  1. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie.

Platnosť poukážky je len 30 dní od vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie musí do 3 mesiacov.

Ako si správne vybrať zariadenie?

Najlepšie je obrátiť sa na renomovaného dodávateľa, ako THERMO|SOLAR Žiar, nechať si vysvetliť výhody jednotlivých riešení a dať si urobiť ponuku na mieru. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. V doterajších troch kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARu medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

Prečo je najväčší záujem práve o slnečné kolektory?

Je to logické. Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície, než je tomu u ostatných podporovaných zariadení. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia ako v iných zdrojov. Priemerná výška dotácie sa podľa odhadov pri slnečných kolektoroch pohybuje okolo 1 500-1600 eur. Keďže dotácia tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou, bežný zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o niečo vyššiu sumu. Navyše aj inštalácia slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení a trás je jednoduchšia, odpadajú starosti so servisom a prevádzkovými nákladmi.

Koľko sa dá naozaj ušetriť pri využívaní zariadení na OZE?

Zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžete zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur Bežná domácnosť so 4 osobami môže ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to najlepšia investícia a bude prinášať benefity ďalších najmenej 40 rokov. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že  sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými.

IMG_20150304_155002a

Podľa zverejnených údajov SIEA najbližšie 24. kolo projektu Zelená domácnostiam bude určené iba pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá v mimobratislavských regiónoch. Vydané budú poukážky v hodnote 4 mil. €. Kolo bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 22. mája 2018 o 15. h. Nasledovať bude kolo určené pre tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla, ktoré bude vyhlásené 26. 6. 2018. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €. Alokácia bude pred kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z nevyužitých poukážok.

Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019. Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 mil. € boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 mil. €.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

paperlife
paperlife