• +421 905 555 140
  • paperlife@stonline.sk

Vincentka bola partnerom konferencie ORL Vincentka Fórum 2018

JHR_2470_1600x1068

Vincentka bola partnerom konferencie ORL Vincentka Fórum 2018

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci so spoločnosťou Vincentka, a.s., usporiadali  8. 11. 2018 v Konferenčnom centre City, v Prahe na Pankráci, odbornú konferenciu ,,ORL Vincentka Fórum 2018“. Zúčastnilo sa jej viac ako 130 ORL expertov z Českej republiky a Slovenska. Odborným garantom bol Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., emeritný prednosta ORL kliniky Motol, ktorý sa vo svojej prednáške venoval poruchám dýchania v spánku, s ďalšou prednáškou o čelných dutinách vystúpil Jan Plzák a vestibulárnej migréne sa venoval Zdeněk Čada.

JHR_2236_1600x1068

V živej diskusii, ktorá po jednotlivých prezentáciách nasledovala, vystúpil rad účastníkov fóra, medzi nimi aj MUDr. Vojtech Kavečenský PhD, z ORL Humenné, s.r.o., najväčšej ORL kliniky na Slovensku. Svojou účasťou a skúsenosťami prispel tiež doc.MUDr. Jan Vokurka CSc. z Nordijsk Universität zo Švédska.

 

Delegátov fóra pozdravil svojím prejavom na tému „Kúpeľné Luhačovice a 20 rokov Novej Vincentky“ zástupca spoločnosti Vincentka, a.s. Ing. Ladislav Šumšal. Vo svojom prejave sa zameral na jedinečnosť prírodnej minerálnej vody z liečivého zdroja Luhačovice, na rozmanitosť produktov, ktoré firma ponúka, na celoročné fungovanie Vincentky, na technologický a celkový kvalitatívny rozvoj, ktorý firma za 20 rokov svojho fungovania od privatizácie do podoby rodinnej firmy zaznamenala. Jedným z pozitívnych čŕt tohto rozvoja je aj rastúci záujem o Vincentku zo zahraničia.

 

Liečivá minerálnej vody Vincentka vstúpila do služieb ORL už dávno. Jej účinky na prevenciu i ochorení horných a dolných dýchacích ciest sú všeobecne známe. Spoluprácou so špičkovými pracoviskami a odborníkmi v oblasti ORL sa účinky priaznivo prejavujú v mnohých smeroch. Ukazujú ako najefektívnejšie s Vincentkou pracovať, ako rozširovať portfólio výrobkov, ako nachádzať ďalšie spôsoby jej využitia v liečebnom procese. Konferencií a pracovných stretnutí, ktoré Vincentka podporuje je celý rad. Okrem spolupráce s ORL klinikou Motol sú to dlhodobé a pravidelné ORL stretnutia v Beskydoch Sepetná, alebo rad stretnutí mladých ORL odborníkov na rôznych miestach v Čechách i na Slovensku (Bratislava, Mikulov, atď.) Práve konferencia ORL v spolupráci s klinikami a ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré Vincentka tradične podporuje, sa stali pracovne užitočnou a inšpiračnou záležitosťou, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností.

 

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

JHR_2238_1600x1068 JHR_2427_1600x1068 JHR_2436_1600x1068 JHR_2461_1600x1068 JHR_2482_1600x1068

paperlife
paperlife