• +421 905 555 140
  • paperlife.sro@gmail.com

Category Archive: Čo je to PR

Šetriť na PR je v konkurenčnom prostredí cestou do pekla

Najprv malá skúška z marketingu. Predstavte si, že sa firme zle vyvíja predaj a nenapĺňa plánovaný zisk. Pomôže jej obmedzenie, či zrušenie prostriedkov na reklamu?

Ak odpovedáte ÁNO, platí to iba v prípade, že suma ušetrená na reklame vysoko prevyšuje potrebné úspory. Napríklad pri reklamnom rozpočte 2 milióny a potrebe ušetriť 1 milión, by to mohlo (a nemuselo) pomôcť. Iste – aj také firmy sú, napríklad v telemarketingu,  ale pre väčšinu to neplatí. Lebo ak vás reklamné výdavky vyjdú mesačne na 1000 eur a potrebujete ušetriť za pol roka 1 milión eur, tak tadiaľ cesta nevedie. Ak navyše pôsobíte vo vysoko konkurenčnom prostredí  s prebytkom kapacít a substitučných produktov, tak je to cesta do pekla. Ako máte získať zákazníka pre svoj produkt, ak si odrežete komunikačný kanál s ním?

Prestať mu poskytovať pridanú hodnotu informácií o svojich produktoch cestou PR, či priamej reklamy, v situácii keď konkurencia „tapetuje“ internet a klasické média informáciami o tom, aké sú jej produkty vynikajúce, je nanajvýš nezodpovedné. Namiesto úspor tak stratíte aj posledných zákazníkov a poskytnete konkurencii možnosť zaujať vami uprázdnený priestor.

Henry Ford kedysi povedal: Keby som mal posledných 5 dolárov, tri investujem do reklamy. To však bol veľký Ford. Naši manažéri majú heslo: „Keby mi chýbalo 5 miliónov, zoberiem aj posledných 5 eur z marketingu.“ Za socializmu sa zas hovorilo: Musíme šetriť nech to stojí, čo to stojí. A tak aj socializmus skončil. Odpísal sa sám.

Marketingové pravidlo hovorí, že ak sa predaj nevyvíja pozitívne, tak treba zintenzívniť  reklamu a nie ju úplne zrušiť. Neobstojí, že máte málo peňazí. Aj s malým gašparkom sa dá robiť veľké divadlo. Áno, aj s malým rozpočtom sa dajú dokázať zázraky, úplne bez peňazí to však nejde. Pri nedostatku financií na marketingové výdavky je najefektívnejšou cestou ich investovania public relations. Ale len cez skúsenú a schopnú profesionálnu agentúru, ktorá má dokázateľné výsledky za prijateľné ceny. V praxi to znamená, že za niekoľko sto eur mesačne vám PR agentúra zabezpečí aspoň sto masmediálnych výstupov. Nemožné? Takmer. Veď len jeden –jediný inzerát v bežnom masmédiu stojí niekoľko sto eur, ale aj 4000 eur. A jeden z najnavštevovanejších webov si pýta 1600 eur za uverejnenie jednej PR správy na jeden deň. A PR agentúry si zvyknú pýtajú niekoľko tisíc eur mesačne za stálu kampaň v médiách.  A predsa sa to dá aj za stovky eur a nielen za tisíce. PR agentúra PAPER LIFE dokáže so svojim know-how garantovať minimálne 100 výstupov v slovenskom jazyku z každej vydanej správy na weboch s celkovou deklarovanou návštevnosťou najmenej 1 mil. mesačne. Rovnako tak aj v českom jazyku (100 výstupov, najmenej 1 mil. návštev mesačne). Navyše správy rozošle do všetkých relevantných masmédií na Slovensku. O účinnosti a kvalite stáleho servisu PR PAPER LIFE svedčia jej renomovaní stáli zákazníci Lázně Luhačovice, Vincentka, Bardejovské kúpele, Thermo-solar a mnohí ďalší.

Okrem propagácie produktov PR zároveň buduje dobré meno firmy a to  sa, obrazne povedané, nedá ničím zaplatiť. Každé euro investované do PR sa niekoľkonásobne vráti, pretože PR je beh na dlhé trate a dobré meno sa zíde nielen teraz, ale aj o niekoľko rokov. Firmy stojí profesionálny stály PR servis od PAPER LIFE niekoľko sto eur mesačne, čo sú smiešne peniaze v porovnaní s prínosom. Kvalitné a cenovo dostupné PR prináša zákazníkov na striebornom podnose, len niektorí manažéri to nevedia rozoznať. A tak spoľahlivo potápajú svoje firmy šetrením na nesprávnom mieste.

Štefan Kuča

 

paperlife

Miestodržitelia alebo ako brať plat a držať miesto

 

Viete čo je miestodržiteľ? Slovník uvádza: ,,Zástupca, námestník panovníka v závislých krajinách“.

Aj keď panovníka nemáme a sme nezávislou krajinou, Slovensko je plné miestodržiteľov. Neveríte? Veru áno. Slovenskí miestodržitelia sú tí čo ,,držia miesto“, berú plat a väčšinou nič nerobia. Často sú to deti, milenky, manželky, príbuzní a  kamaráti vládnucej miestnej elity a je to jedno, či na úrovni celoslovenskej, krajskej, mestskej… Obzvlášť dobre sa im darí v cestovnom ruchu. To je oblasť, kde celé roky počúvame aký má Slovensko obrovský potenciál, Tatry a prírodu. Len turisti nejako masovo nechodia, alebo ich počty sú mizivé v porovnaní so susednými krajinami. Štát preto vymyslel podporu cez rôzne agentúry, či oblastné, okresné a ďalšie organizácie cestovného ruchu. Dobrá myšlienka, len prax je iná. Na každom stupni sedí ,,miestodržiteľ“, krčí plecami a rozpráva o tom, že nemôže propagovať cestovný ruch za danú oblasť, lebo na to nemá financie. Pritom štát im ročne priloží rovnakú sumu, akú zložia subjekty združené v cestovnom ruchu za daný región. Záhadou je, že na platy a odvody za miestodržiteľov sa peniaze vždy nájdu, ale na samotnú propagáciu regiónu už nie. Namiesto toho miestodržitelia plačú, že oni by radi propagovali krásy regiónu a podujatia v ňom, ale nevedia nájsť v rozpočte ani symbolických 400 eur na mesiac a to ani na tri mesiace cez najexponovanejšiu letnú sezónu. Darmo im garantujeme profesionálne napísané PR správy uverejnené na 100 internetových weboch, tlačové besedy, press tripy s dovozom novinárov…

,,Nelze vyhovieti“ – písavali zamietavé stanoviská rakúsko-uhorskí vládni úradníci na ponížené žiadosti slovenského poddaného ľudu. ,,Nemáme na to rozpočet“, píšu miestodržitelia. A podnikatelia v cestovnom ruchu v regiónoch škrípu zubami, že turisti zase neprišli. A ani neprídu. Lebo nevedia, čo môžu v danom regióne vidieť, kde sa okúpať, najesť, ubytovať sa…Aké krásy a (dobre utajené) akcie na nich čakajú. V dnešnej dobe má turista na výber milióny možností doma i v zahraničí, tak načo by išiel tam, kde mu ani nepovedia, čo ponúkajú. Vrcholom drzosti je, keď miestodržiteľ odmietne uverejniť na webe, ktorý spravuje,  informácie o činnosti subjektov z regiónu, kde sa mu na jeho plat skladajú… Lebo to nie je správa, ktorú by napísala jeho organizácia. O tom, ako sa to má robiť, že to ide a že existujú aj úradníci, ktorí si robia robotu za ktorú sú platení, najlepšie svedčí Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV. Pozrite si na internete ako ho ,,tapetujú“ správami o svojej činnosti, ako propagujú svoj región a idú vzorom pre ostatných. Len nasledovníkov majú akosi málo. Mnohí miestodržitelia dávajú prednosť úplnej ilegalite. Sedia, berú plat a držia miesto. Milí hotelieri, reštauratéri, majitelia penziónov, prevádzkovatelia wellness zaradení, kúpalísk, atď… Prebuďte sa a ak zbytočne platíte miestodržiteľov (vrátane vlastných marketingových pracovníkov), tak si spomeňte ako to kedysi opakovane urobili Pražania. Volá sa to defenestrácia. Vyhodili miestodržiteľov von oknom. Vám stačí len obrazne. Za mesačný plat a odvody jedného miestodržiteľa vám seriózna PR agentúra bude propagovať (a tentoraz naozaj) región niekoľko mesiacov.

Štefan Kuča, konateľ PR agentúry PAPER LIFE,

www.paperlife.sk

paperlife