• +421 905 555 140
  • paperlife.sro@gmail.com

Prečo by ste mali poveriť práve PAPER LIFE Vašou komunikáciou?

Prečo by ste mali poveriť práve PAPER LIFE Vašou komunikáciou?

1. Pre know-how v oblasti masmédií.

Konateľ PAPER LIFE pracoval v minulosti ako reportér najrenomovanejšieho ekonomického periodika – TRENDU, ako spravodajca ČTK, hovorca SCP, a. s., Ružomberok, tlačový hovorca Harmaneckých papierní a jeho PR agentúra PAPER LIFE už 15. rok poskytuje profesionálne služby pre rôzne firmy a organizácie. Systémom organizovania tlačových konferencií po celom Slovensku pre Recyklačný fond, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR a iné firmy, má agentúra najrozsiahlejšiu databázu slovenských novinárov a väčšinu renomovaných novinárov poznajú jej pracovníci osobne. Medzi súčasných klientov agentúry patria napríklad Kúpele Luhačovice, Kúpele Rajecké Teplice, Bardejovské kúpele, Bohemia-lázně Karlove Vary, Vincentka, Sivek Hotels, Nestlé ale aj Makrowin, Thermosolar, Insta-PL, Tondach, Energie2 alebo Ski Gugel Mlynky, a ďalšie. Spôsob, pre ktorý je PAPER LIFE úspešná, je prístup k výberu a spracovaniu rozličných tém. Zásadne sa vyberajú témy, ktoré sú zaujímavé pre novinárske spracovanie a čitateľsky príťažlivé. Posolstvo firmy je verejnosti ponúkané v rámci zaujímavého príspevku, a nie násilnou reklamnou formou, ktorá skôr odpudzuje. Imidž sa buduje faktami, serióznosťou, spoľahlivosťou a odporúčaniami tretích osôb. Najprv sa musia argumentmi získať novinári, ktorí si ich osvoja a ďalej šíria ako nimi overené a autorsky spracované (tzv. tretia strana). Správy PAPER LIFE sú konštruované tak, že novinári nemajú problém sa pod ne podpísať a publikovať ich ako vlastný názor.

2. Pre pomer ceny a kvality poskytnutého PR

Vzhľadom na počet uverejnených príspevkov v masmédiách, má PAPER LIFE dlhodobo jeden z najlepších pomerov nákladov na jeden uverejnený príspevok. Rovnako tak vie svojím know-how zabezpečiť nadštandardnú účasť na tlačových konferenciách klientov.
Za stály servis si PAPER LIFE účtuje sumu, ktorá dosahuje zlomok úrovne, ktorú by zaplatili, ak by zverejnené články museli uverejniť formou inzercie.

3. Pretože správne robené PR zarába, čím ušetrí firme značné finančné prostriedky

PR – to nie sú len správy uverejnené v tlači, na internete, či televízne a rozhlasové príspevky, dobre meno firmy a ušetrené financie za klasickú reklamu. Moderne vedené PR ma aj finančný prínos merateľný v tisíckach EUR.
Napríklad pri bankových úveroch si banky nezabudnú priraziť rizikovú maržu, akonáhle sa o firme začne písať negatívne.
Absencie a fluktuácie prinášajú firmám ročne značné škody. Náklady na získanie jedného zamestnanca (inzercia, personálne agentúry), zaškolenie, vybavenie oblečením a technikou, to všetko sú sumy, ktoré si firma môže ušetriť tým, že správne vedenou internou i externou komunikáciou presvedčí zamestnancov, aby ostali a pracovali kvalitne. Inak sa správa informovaný zamestnanec, ktorý vie prečo a začo robí, a inak zneistený, ktorý sa bojí o prácu, alebo k nej nemá žiadny vzťah. Inak pracuje zamestnanec, ktorý je hrdý na svoju firmu (lebo ju v masmédiách chvália), ako ten, ktorý sa za ňu hanbí, lebo je predmetom posmechu verejnosti. Správne motivovaný zamestnanec je prvým spojencom vedenia firmy, ktorý šíri ústnym podaním (a dnes aj anonymne na internete), aké sú pomery vo firme. A je rozdiel, či má firma zamestnancov za spojencov, alebo nepriateľov.
Obchodní partneri sa tiež nehrnú do uzatvárania kontraktov s firmami, o ktorých sa píše, že majú problémy. Stavebné povolenia, environmentálne povolenia, postoj environmentálnych
organizácií – ak sú orgány samosprávy presvedčené, že firma je v poriadku, nemá problém získať potrebné povolenia. Inak je to, ak je v problémoch, alebo má zlé meno.
Mimoriadne situácie – inak sa médiá chovajú, ak v krízových situáciách majú k dispozícii profesionálne informácie, inak, ak firma mlčí, alebo nevhodne s novinármi komunikuje.
Nezanedbateľné je tiež mať dobré, politicky korektné kontakty. Pretože politici sa oveľa radšej prechádzajú po fabrikách s dobrým menom, než po tých, o ktorých sa píše negatívne.
Občania v dotknutej lokalite môžu byť spojencami, alebo nepriateľmi zámerov firmy. Pri nezvládnutí komunikácie projekt môže skončiť predčasne, alebo má dlhé roky problémy.

4. Pre spokojnosť novinárov
Dlhodobé spätné väzby ukazujú, že PAPER LIFE je vnímaná ako špičková PR agentúra, ktorá je mimoriadne ústretová k novinárom. Tlačové konferencie a presstripy sú hodnotené tradične ako výborné a ako výnimočné sú hodnotené aj sprievodné podujatia – exkurzie a neformálne stretnutia – obedy.

paperlife
paperlife

You must be logged in to post a comment